Thành công của học trò là hạnh phúc của người thầy

Tuyển sinh 2020

Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực Công nghệ thông tin, bên cạnh ngành Sư phạm Tin học, Khoa mở mã ngành đào tạo Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Hệ thống thông tin bậc Cử nhân và Thạc sĩ.

Cử nhân SƯ PHẠM TIN HỌC


Mã ngành: 7140210
Văn bằng: Cử nhân Sư phạm Tin học
Tổ hợp tuyển sinh: A00, A01, D07, D90
Chỉ tiêu: 120

Cử nhân CNTT (chuyên ngành Hệ thống thông tin)

Mã ngành: 7480104
Văn bằng: Cử nhân Hệ thống thông tin
Tổ hợp tuyển sinh: A00, A01, D07, D90
Chỉ tiêu: 80

Thạc sĩ CNTT (chuyên ngành Hệ thống thông tin)

Mã ngành: 8480104. Chỉ tiêu: 50
Văn bằng: Thạc sĩ Hệ thống thông tin

Kết nối
Đam mê
Công nghệ

Khoa Tin học - Đại học Sư phạm - Đại học Huế được thành lập năm 1996 với nhiệm vụ chính là đào tạo giáo viên dạy Tin học bậc Trung học phố thông và cung cấp nguồn nhân lực Công nghệ thông tin cho các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp trên toàn quốc.
Quy mô hiện nay của Khoa gồm có: 04 tổ bộ môn với 22 giảng viên và 04 nghiên cứu viên. Trình độ chuyên môn đạt 100% cán bộ giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Trong đó, có 01 Phó giáo sư, 05 tiến sĩ , 04 nghiên cứu sinh đang nghiên cứu tại Pháp, Đức, Việt Nam và 16 thạc sĩ.
Từ năm học 2018-2019 Khoa mở mã ngành đào tạo Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Hệ thống thông tin bậc Cử nhân và Thạc sĩ. Chương trình đào tạo của Khoa hiện nay được cập nhật hàng năm, chú trọng đẩy mạnh liên kết với các đơn vị tuyển dụng bao gồm cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ hướng nghiệp và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp của người học.

ĐÀO TẠO

SƯ PHẠM TIN HỌC

Giảng dạy Tin học trong các trường phổ thông, đại học, cao đẳng, và các cơ sở giáo dục khác. Làm việc ở các trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT. Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên viên phân tích dữ liệu, lập dự án, hoạch định chính sách phát triển CNTT cho các tổ chức và doanh nghiệp. Lập trình viên, quản lý dự án phần mềm, CNTT. Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Viện, Trường. Có đủ khả năng học tập và nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (MASTER)

Chuyên viên cao cấp về phân tích dữ liệu, lập dự án, hoạch định chính sách phát triển CNTT cho các tổ chức và doanh nghiệp. Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Viện, Trường. Có đủ khả năng học tập và nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.

LIÊN HỆ

Khoa Tin học - Đại học Sư Phạm

Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3824004

E-mail: khoatinhoc@dhsphue.edu.vn


Liên kết

Facebook

Web